Bel ons op 040 - 2018269

Kindertherapie

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek.
Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.
Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling van de zintuigen en het bewegen langer of wijkt af van wat gebruikelijk is.
Ze hebben meer en specifiekere oefeningen nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.
Dit kan komen door een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel, de organen of het houdings- of bewegingsapparaat.

De kindertherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar en
stimuleert kinderen hun bewegingsvaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.
Dit alles op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

De kindertherapeut werkt in samenwerking met de ouders en/of leerkrachten.
En indien nodig in overleg met een psycholoog of pedagoog.